Covid19

Covid19

El virus SARS-CoV-2, que provoca la malaltia covid19, ens oblliga a pendre mesures molt estrictes a nivell intern per tal de permetre les visites dels pacients amb els professionals sanitaris, i a la vegada protegir a pacients i personal del centre del contagi. 

 

1.  Mesures d'higiene i desinfecció:   

- acudir al centre mèdic amb mascareta personal.

- neteja i desinfecció de mans en el moment d'entrar al centre.

- col·locació de mampares de metacrilat a les diferents recepcions del centre.

- eliminació d'objectes d'us compartit de les sales d'espera (revistes, premsa, joguines...)

2.  Mesures de funcionament: 

- en la mesura que sigui possible, acudir sense acompanyants per evitar l'acumulació de gent a l'interior del centre.

- intentar màxima punualitat amb l'horari de la visita concertada (evitar arribar abans d'hora).

- s'allargaran els temps entre visites per evitar l'acumulació de gent.

- es reduirà l'aforament de les sales d'espera per mantenir la distància de seguretat.

- es distribuirà la gent en les diferents sales d'espera.