ABDOMINOPLASTIA

Dr. Fèlix Chavarria - cirurgia estètica

Abdominoplàstia


120'- 180'

anestèsia general

ingrés 1 nit

baixa laboral 15-21 dies

durada dels resultats: anys

La cirurgia d'abdomen o abdominoplàstia és la intervenció quirúrgica que consisteix a extirpar l'excés de pell i greix localitzat en la zona baixa i mitjana abdominal i a corregir la flaccidesa muscular per a reforçar la musculatura de la paret abdominal. 

És comú que  persones que han augmentat de pes i posteriorment l'han perdut o en dones que han tingut diversos embarassos presentin un excés de pell que no es pot eliminar mitjançant dieta i exercici, malgrat s'arribi a obtenir un pes correcte. En el cas d'haver-hi un a cesàrea prèvia s'aprofita la mateixa linea de cicatriu i es prolonga.