ANÀLISIS CLÍNIQUES

El Grup SYNLAB, present a més de 40 països, és el líder europeu en serveis de laboratori.  Realitza tot tipus de proves analítiques, en sang, saliva, femta, orina, esperma... anatomia  patològica... Destaca sobretot per la seva contínua investigació, estant al capdevant en innovació en el sector d'anàlisis, essent un referent en la realització de Proves d'alt Valor com l'evaluació genètica de la predisposició a patir malalties o càncer entre d'altres.

     


    

Proves analítiques d’alt valor