ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

ANGIOLOGIA

Dr. Albert Brillas

L'angiologia és l'especialitat mèdica que estudia les malalties del sistema circulatori (venós i arterial) i el sistema limfàtic. El cirurgià vascular és l'especialista en el tractament de les malaties del sistema venós, sistema arterial, sistema limfàtic, en resum és el responsable del tractament de tots els vasos sanguinis de l'organisme, excepte els vasos intracranials i els vasos del cor.

Especial menció mereix  el tractament de la patologia venosa amb tècniques com l'esclerosis amb espuma, esclerosis eco-guiada o les tècniques quirúrgiques mínimament invasives.

Equipaments i procediments:

  • Eco-doppler venós

  • Eco-doppler arterial

  • Esclerosis de varius

  • Flebectomia / CHIVA

  • Tractament d'úlceres vasculars.