Ginecomàstia

Dr. Fèlix Chavarria - cirurgia estètica

Ginecomàstia

 

 60'- 120' 

baixa laboral 1-2 setmanes

anestèsia general: ingrés 1 nit

sedació: sense ingrés 

durada dels resultats: anys

El terme ginecomàstia prové de la paraula grega usada per a definir “mames similars a les de la dona”. 

Es tracta d'una malaltia que consisteix en l'augment de la grandària de la mama en l'home per un desequilibri dels nivells hormonals. No és una estranya patologia, sinó es tracta d'un problema que poden arribar a patir entre el 40-50% dels homes.