lifting de cuixes

Dr. Fèlix Chavarria - cirurgia estètica

Lífting de cuixes


 90'- 120' 

baixa laboral 1-2 setmanes

anestèsia general: ingrés 1 nit

durada dels resultats: anys

El lífting de cuixes, és un procediment quirúrgic que busca millorar la forma i el tacte de les cames, sobretot quan existeix un excés de pell.

Pot ser que el pacient que se sotmet a aquesta mena d'intervenció el faci perquè creu que la pell de les seves cuixes està despenjada, perquè volen reduir el volum de les seves cames i cuixes o perquè les seves cuixes estan en mal estat i li impedeixen dur a terme realitzar certes activitats quotidianes com posar-se un vestit de bany…  Cal tenir en compte, que per obtenir uns bons resultats s'ha de seleccionar molt bé a qui se li pot realitzar aquest tipus de cirurgia.