MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

Dr. David Moriscot

El metge especilialista en Medicina Familiar i Comunitària és l'encarregat de les consultes de Medicina General. És el metge de rep la consulta inicial del pacient i realitza el procés de diagnòstic i tractament o deriva la consulta a un metge d'una altra especialitat en el cas de que requereixi la realizació de proves dignòstiques o tractaments més complexes.

També és el responsable del manteniment de la salut de la població general amb la realització de controls periòdics de salut (analítica, ECG, exploració física, control de medicació...) i el control de factors de risc cardiovascular: hipertensió arterial, tabac, Diabetes Mellitus, sobrepès i obesitat, metabolisme lipídic...

Equipaments i procediments:

  • Consultes de salut general 

  • ECG, exploració càrdio respiratòria...

  • prevenció i control de factors de risc cardiovascular

  • suport a especialistes

  • control de medicació i receptes