PNEUMOLOGIA

PNEUMOLOGIA

Dra. Rosa Jolis

La Pneumologia és l'especialitat mèdica encarregada de les malalties de l'aparell respiratori, entre les que destaquen les malalties respiratòries cròniques com l'asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).  

Aquestes 2 malalties tenen una especial efecte en la qualitat de vida del pacient, motiu pel que una adequada prevenció i l'establiment del tractament més adequat suposen una important milloria de la salut. 

Equipaments i procediments:

  • Espirometria
  • Test de boncodilitació
  • Pulsioximetria
  • RX tòrax
  • TAC