NEUROPSICOLOGIA

La Neuropsicologia és la branca de la psicologia que estudia la relació entre la funció cerebral i la conducta o comportament. 

A través de l'entrevista personal, qüestionaris i tests, estudia els efectes que una lesió o funcionament anòmal del sistema nerviós central causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament individual. 

         demana hora


Principals causes de  dèficits:

  • malalties neurodegeneratives: Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple ... 
  • traumatismes craneoencefàlics (TCE) 
  • accidents vasculars cerebrals o ictus (AVC)
  • tumors cerebrals 
  • malalties del desenvolupament: paràlisis cerebral , epilèpsia, TDAH...