NUTRICIÓ

DIETÈTICA i NUTRICIÓ

Sra. Lidia Casademont

La Lidia Casademont és diplomada en Dietètica i Nutrició, especialista en la valoració de l'estat nutricional d'adults i nens, sans o amb alguna patologia, i en l'elaboració de dietes per al manteniment de la salut o dietes especials adaptades a situacions especials com excés de pes, diabetis, malalties metabòliques o trastorns de la conducta alimnetària entre d'altres.

Tractaments:

  • Dietes personalitzades
  • Trastorns de la conducta alimentària

  • Dietes especials

  • Trastorns metabòlics