OTOPLASTIA

Dr. Fèlix Chavarria - cirurgia estètica

Otoplastia


 60-120'

anestèsia local (sedació opcional)

sense ingrés

baixa laboral 1 setmana

durada dels resultats: anys

L' otoplàstia és la cirurgia que es realitza per a reposicionar les orelles prominents, aconseguint que es situïn més enganxades al cap. 

En cas que el pacient sigui un nen petit el més habitual és que l'operació es realitzi sota anestèsia general. No obstant això, per a joves i adults és més comú l'ús de l'anestèsia local, associada o no a sedació, perquè el pacient estigui despert però relaxat durant la intervenció. 

La reconstrucció del lòbul de l'orella és una altra tècnica molt demandada que permet l'eliminació de les dilatacions del lòbul o l'esquinçament del lòbul provocat per arrecades molt pesants.