PEDIATRIA

Dr. Narcís Bardalet

El Pediatre és el metge especialista en infants des del naixement fins als 14 anys.  És el responsable de fer el seguiment del correcte desenvolupament del nen, tant des del punt de vista físic com psicològic, i de donar les pautes alimentàries entre altres funcions. Una del aspectes més importants que realitza el pediatre és assegurar la correcta vacunació del nen seguint el calendari de vacunes obligatòries. 

Processos:

  • curves de creixement

  • desenvolupament psicològic i maduratiu

  • Vacunació - Calendari vacunal

  • manteniment de la salut del nen / prevenció

  • tractament de malalties del nen